en

Giới Thiệu Chung

CDI có trên 8 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lập kế hoạch có sự tham gia, minh bạch ngân sách, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân tại Việt Nam. CDI chịu trách nhiệm thực hiên Khảo sát Ngân sách mở tại Việt Nam 2 năm 1 lần và theo dõi công khai ngân sách trực tuyến hàng tháng tại Việt Nam. Việc tham gia mạng lưới quốc tế về minh bạch ngân sách cho CDI nhiều cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệp và nâng cao năng lực về minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải trình, đặc biệt là với công cụ ngân sách công dân. CDI là một thành viên của Liên minh Minh bạch Ngân sách của các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, thực hiện việc vận động chính sách cho Luật Ngân sách sửa đổi hướng tới Minh bạch, Trách nhiệm giải trình và Sự tham gia của người dân. CDI cũng là một thành viên tích cực của nhóm tổ chức xã hội dân sự vận động chính sách để Chính phủ Việt Nam tham gia vào sáng kiến Đối tác Chính phủ mở.

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”

Nhà tài trợ: UNICEF Việt Nam Đơn vị thực hiện: Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), CDI là đơn vị điều phối Thời gian: 1/8/2016- 30/11/2016 – gia hạn đến 20/2/2017 Ngân sách: 36.890 USD Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực cho các CSO và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách […]

xem thêm

Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam

Vừa qua Trung tâm phát triển và Hội nhập (CDI), đại diện một số thành viên Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) và tổ chức Oxfam Việt Nam đã có cuộc gặp với Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính nhằm trình bày cụ thể hơn về các khuyến nghị thúc đẩy công […]

xem thêm

Nhóm nòng cốt tại Quảng Trị – “Cái gì thấy sai là mình hỏi!”

Thay đổi từ không đến có – Chị Hồ Thị Nghĩa đã tự tin chất vấn Đại biểu HĐND xã về ngân sách để làm đường bê tông liên thôn chỉ sau một thời gian ngắn tham gia dự án. Trước đây, chị vẫn nghĩ những kiến thức về ngân sách nhà nước tưởng chừng […]

xem thêm

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo Ngân sách Nhà nước dành cho công dân

Nhằm góp phần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia trong quản lý về ngân sách nhà nước, Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông […]

xem thêm