en

Giới Thiệu Chung

Nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, trẻ em là những thành phần dễ bị tác động bởi các chính sách hội nhập và toàn cầu hóa của nhà nước. Với mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, mọi người đều được tham gia đóng góp và hưởng lợi cho sự phát triển, Trung tâm Phát triển và Hội nhập đã có những hoạt động hướng đến thúc đẩy quá trình tăng quyền năng cho nhóm người dễ bị tổn thương để họ có cơ hội tham gia trong quá trình phát triển. Với cách tiếp cận hướng đến Phát triển toàn diện, các hoạt động CDI can thiệp như khuyến khích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến thương mại công bằng cho mọi người trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa. Đảm bảo công bằng, bình đẳng về các cơ hội tiếp cận với thị trường, tài nguyên và môi trường pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Dự án “Sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”

Nhà tài trợ: KOICA Thời gian triển khai: 2015-2016 Địa bàn: Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Tổng ngân sách: 77,195 USD Đối tượng hưởng lợi: Nông dân trồng cà phê khu vực xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu: Mục tiêu tổng thể: Cải thiện […]

xem thêm

Hội thảo tham vấn nghiên cứu chính sách phát triển cà phê bền vững

Trong kế hoạch hoạt động dự án “Cải thiện sinh kế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên thông qua sản xuất cà phê bền vững và tiếp cận thị trường hướng đến người nghèo”, ngày 26/8/2016 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Trung tâm Phát […]

xem thêm

Người nông dân trăn trở với thương hiệu cà phê Cầu Đất

Với diện tích trồng cà phê Arabica 4 hecta tại Cầu Đất, xã Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng, gia đình anh Võ Khanh một trong những hộ nông dân làm cà phê nổi bật tại Cầu Đất.   Nhận thấy khó khăn của các hộ trồng cà phê Arabica khi sản xuất riêng lẻ, […]

xem thêm