en
CDI tuyển tư vấn xây dựng mô hình Edufarm
17:03:50 18/03/2021

Trong khuôn khổ dự án ”Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam’’ với sự tài trợ của Irish Aid, CDI phát triển các tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Việt Nam.

CDI muốn xây dựng và phát triển mô hình Edufarm với mục tiêu trở thành nơi thăm quan, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn hướng dẫn, đào tạo, rèn nghề cho thanh niên, phụ nữ, sinh viên học sinh, nhất là nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc có được kiến thức kỹ năng tay nghề trong sản xuất nông nghiệp thuận tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất ra các sản phẩm tốt đạt chất lượng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

CDI có nhu cầu tuyển 02 tư vấn xây dựng mô hình Edufarm ở Quốc Oai và Mộc Châu.

Vui lòng xem chi tiết về gói tuyển dụng tại đây.

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ ứng tuyển cho ông Dương Văn Nam, Điều phối viên dự án, CDI qua email: nam.duongvan@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại: 0243 538 0100.

Hạn cuối nhận hồ sơ ứng tuyển: Ngày 25/4/2021.