en
CDI tuyển tư vấn góp ý, hướng dẫn thực hiện nghiên cứu
06:07:43 23/07/2021

Trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở Bắc Ninh và Hải Dương do Oxfam tài trợ, 1 ứng dụng điện thoại (mobile application) được phát triển nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho NLĐ làm việc trong các ngành điện tử, dệt may.

Trong năm 2021, dự kiến ứng dụng sẽ thu hút từ 600 đến 1.000 NLĐ làm việc trong các ngành điện tử, dệt may tại các địa bàn khác nhau tải về và sử dụng thường xuyên. Trong đó, thông qua các kết quả đánh giá của người dùng, 01 báo cáo nghiên cứu về điều kiện làm việc của NLĐ trong ngày dệt may và điện tử sẽ được tổng hợp trong năm 2021, nhằm chia sẻ những phát hiện ban đầu, chuyển tải khuyến nghị đến các bên liên quan hướng tới cải thiện tốt hơn điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe cho NLĐ làm việc trong các ngành này.

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, CDI cần tuyển dụng 01 tư vấn góp ý, hướng dẫn thực hiện nghiên cứu.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem chi tiết gói tư vấn tại đây.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm CV và phí tư vấn đề xuất xin gửi về chị Ngô Thị Trang, cán bộ dự án của CDI qua email: trang.ngothi@cdivietnam.org, hoặc liên hệ số điện thoại: 0377 826 183

Hạn cuối nhận nộp hồ sơ: Ngày 08/08/2021.