en
CDI tuyển thực tập sinh dự án
17:05:56 01/05/2021

Trong khuôn khổ dự án: “Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường (CPMA)” dưới sự hỗ trợ của Irish Aid, CDI hiện đang tìm kiếm một thực tập sinh hỗ trợ hoạt động dự án.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển tới Ms. Ngô Thị Minh Hương thông qua email: nmhuongvn@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại: 0243 538 0100.

Xem thông tin chi tiết về gói tuyển dụng tại đây.