en
CDI tuyển nhóm tư vấn hỗ trợ cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP
14:10:13 05/10/2021

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68) với 12 chính sách hỗ trợ, bổ sung nhiều nhóm thụ hưởng mới, tập trung chủ yếu hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động với tổng kinh phí dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định 23). Đây là các chính sách rất nhân văn và  kịp thời của Chính phủ, được ban hành vào đúng thời điểm làn sóng thứ 4 dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nghị quyết 68 đã có một số điều chỉnh, tiếp thu các bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 (gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, triển khai trong năm 2020).

Nghị quyết 68 nêu rõ các nguyên tắc thực hiện, trong đó có: “bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và “phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương”.

Tính đến ngày 24/7/2021, có 63/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, chủ trương và đang triển khai Nghị quyết[1]. Kết quả khảo sát nhanh của Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) cuối tháng 7/2021 cho thấy có 7 tỉnh, thành phố đã công khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 trên trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố. Cũng theo khảo sát nhanh của CDI với một số nhóm công nhân tại Hải Dương, Bắc Ninh và huyện Đông Anh thành phố Hà Nội cho thấy nhiều công nhân biết về “gói hỗ trợ 26.000 tỷ” song chưa biết cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, phương thức chi trả, trình tự, thủ tục thực hiện…

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Phát triển và Hội nhập  phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai sáng kiến Cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của các tỉnh, thành phố qua bản đồ trực tuyến”.

Để triển khai sáng kiến này, CDI cần tuyển Nhóm tư vấn thiết kế nội dung, thu thập, phân tích và cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của các tỉnh, thành phố qua bản đồ trực tuyến.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển về email: tinh.leut@cdivietnam.org trước ngày 8/10/2021.

Hồ sơ ứng tuyển gồm:

  • Sơ yếu lý lịch của Tư vấn/các thành viên trong nhóm tư vấn
  • Đề xuất từ vấn bao gồm phương pháp, cách thức tiến hành thu thập, phân tích thông tin thông tin và phí tư vấn.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

20210930_TOR Tu van ho tro cap nhat thong tin NQ 68.