en
CDI tuyển dụng Tư vấn chủ đề Phát triển toàn diện
17:12:32 25/12/2017

Với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác phát triển Ailen- Đại sứ quán Ailen, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) tiến hành Chương trình phát triển toàn diện, trong đó có mục tiêu phát triển các tiêu chuẩn Vietfarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Vitenam dưới sự trợ giúp của Irish Aid (2018-2020) thông qua dự án Cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ, lẻ thông qua: xây dựng chuỗi giá trị nông sản và cải thiện tiếp cận thị trường (CPMA).

CDI cần tuyển Tư vấn Nâng cao năng lực cho các nhóm sản xuất nhỏ và phát triển thành viên Vietfarm.

Chi tiết vị trí xem tại: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Mọi đề xuất về phương pháp, kế hoạch, năng lực và mức kinh phí thực hiện xin gửi về email: trang.nguyenthi@cdivietnam.org  trước ngày 08 tháng 01 năm 2018