en
CDI tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án
16:05:56 10/05/2021

CDI hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án (S-PC2).

Nhìn chung, vị trí S-PC2 sẽ chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến Giới của CDI để đảm bảo cân nhắc về giới trong chương trình và thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc trong suốt các hoạt động dự án của CDI (50% thời gian làm việc). Vị trí này cũng sẽ giám sát dự án có tên Phunu3, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều phối tổng thể, lập kế hoạch, quản lý, thực hiện, giám sát và đánh giá và báo cáo các hoạt động chương trình / dự án này.

Thông tin chi tiết về gói tuyển dụng vui lòng xem tại đây.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại: 0243 538 0100.