en
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện
11:12:37 16/12/2019

CDI hiện đang tìm kiếm chuyên gia tư vấn xây dựng Nội dung cho clip về ứng dụng sản xuất nông nghiệp an toàn và bền vững áp dụng Tiêu chuẩn VietFarm.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mail về địa chỉ trang.nguyenthi@cdivietnam.org trước ngày 25 tháng 12 năm 2019.