en
CDI tuyển Cộng tác viên Hỗ trợ tư vấn Pháp luật
15:12:52 15/12/2020

Giai đoạn 2017 – 2021, CDI tiếp tục hợp tác với tổ chức Oxfam tại Việt Nam để thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương”. Trong khuôn khổ dự án, hoạt động của cổng thông tin điện tử www.laodongxanha.net và hotline 097.765.1884 được duy trì; đồng thời mạng lưới cộng tác của các tổ chức xã hội và luật sư được đẩy mạnh để tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho người lao động, qua đó góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho lao động di cư.

Nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên, CDI có nhu cầu tuyển dụng 01 cộng tác viên đảm nhận công việc hỗ trợ tư vấn pháp luật cho NLĐ trong năm 2021.

Xem chi tiết về gói tuyển dụng tại đây.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển tới chị Ngô Thị Trang, Cán bộ dự án, CDI qua email: trang.ngothi@cdivietnam.org

Hạn cuối nhận hồ sơ ứng tuyển: 31/12/2020