en
CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông
16:01:36 18/01/2021

CDI hiện đang tiếp tục tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Cán bộ truyền thông.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại 0243 538 0100

Xem chi tiết về gói tuyển dụng tại đây.