en
CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ Nghiên cứu
20:05:17 11/05/2021

CDI hiện đang tìm kiếm 01 Chuyên gia/ Cán bộ Nghiên cứu (S3).

Nhìn chung, vị trí Chuyên gia/ Cán bộ Nghiên cứu sẽ chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến Nghiên cứu của CDI, bao gồm nghiên cứu và / hoặc phân tích chính sách liên quan đến kinh doanh / doanh nghiệp có trách nhiệm và nhân quyền. Vị trí phụ trách hỗ trợ kỹ thuật cho nhóm Chương trình và có quyền tự chủ đưa ra các quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động được giao.
Đặc biệt, Chuyên gia/ Cán bộ Nghiên cứu sẽ làm việc chặt chẽ và hỗ trợ với nhóm dự án BHRTR. Thông tin chi tiết của dự án xem tại www.bhrvietnam.net.vn

Xem thông tin chi tiết về gói tuyển dụng tại đây.

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

  • Thư xin việc
  • CV nêu rõ các ấn phẩm/ nghiên cứu đã thực hiện

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại: 023 3538 0100