en
CDI tìm kiếm Tư vấn/Nhóm tư vấn cho Chương trình Phát triển toàn diện
14:10:13 07/10/2019

CDI hiện đang tìm kiếm một nhóm tư vấn hoặc cá nhân để thực hiện đào tạo kỹ thuật và giám sát, đánh giá theo tiêu chuẩn VietFarm từ sản xuất, sơ chế, chế biến thành phẩm và phát triển và đào tạo các thành viên tham gia tiêu chuẩn Vietfarm.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi mail về địa chỉ trang.nguyenthi@cdivietnam.org trước ngày 25 tháng 10 năm 2019.