en
CDI tìm kiếm tư vấn Xây dựng mô hình Edufarm
13:09:25 15/09/2020

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) thực hiện Chương trình phát triển toàn diện, trong đó có mục tiêu phát triển các tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Vietnam dưới sự trợ giúp của Irish Aid (2018-2020) thông qua dự án “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam’’.

Hiện nay, CDI đang tìm kiếm tư vấn hỗ trợ xây dựng mô hình Edufarm hướng nghiệp tại Quốc Oai nhằm làm nơi học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiêm cho nông dân, học sinh, các HTX, doanh nghiệp.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển cho bà Ngô Minh Hương qua email: nmhuongvn@gmail.com

Hạn cuối nhận hồ sơ ứng tuyển: Ngày 31/9/2020

Xem chi tiết gói tư vấn tại đây.