en
CDI tìm kiếm tư vấn đánh giá và xây dựng hệ thống hợp chuẩn, công nhận chất lượng của tiêu chuẩn VietFarm
15:09:04 23/09/2020

Với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác phát triển Ailen- Đại sứ quán Ailen, từ năm 2017 đến nay, CDI đang triển khai dự án Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản và tiếp cận thị trường cho người sản xuất nhỏ ở Việt Nam”. CDI hướng tới mục tiêu tăng giá trị hàng hoá nông sản Việt Nam, đặc biệt của những người sản xuất nhỏ thông qua chuỗi giá trị và tiêu chuẩn chất lượng cho các thị trường trong và ngoài nước. Năm 2017, Trung tâm Phát triển và Hội nhập đã xây dựng bộ tiêu chuẩn VietFarm trong nông nghiệp. Năm 2019, hệ thống tiêu chuẩn VietFarm thành lập ra đơn vị dịch vụ cho hệ thống tiêu chuẩn VietFarm (được gọi tắt là VietFarm Services) với chức năng nhiệm vụ là tổ chức đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn của Tiêu chuẩn VietFarm và các tiêu chuẩn khác tại Việt Nam.

CDI hiện đang tìm kiếm một hoặc một nhóm tư vấn, hoặc tổ chức có chức năng tư vấn phù hợp của Việt Nam thực hiện hợp phần: Đánh giá và xây dựng hệ thống tiêu chuẩn VietFarm. Bên cạnh đó, CDI cũng đang tìm kiếm một tư vấn quốc tế hoặc (và) một tổ chức tư vấn quốc tế có đại diện tại Việt Nam thực hiện hợp phần: Xây dựng quy trình thủ tục hợp chuẩn cho đơn vị cấp chứng nhận VietFarm Services.

Xem chi tiết về gói tư vấn tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ ứng tuyển: trước ngày 30/9/2020

Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi cho: Bà Lê Thanh Thuỷ – Cán bộ dự án, CDI

Địa chỉ: Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: thuy.lethanh@cdivietnam.org

Tel: +84 2435380100 |Fax: +84 24 35377479