en
CDI tìm kiếm tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
09:11:07 01/11/2019

Với mục tiêu nâng cao ý thức của cộng đồng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR), cụ thể trong lĩnh vực khai khoáng, LMKS dự kiến thực hiện khóa tập huấn về nội dung này. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản ở cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Quảng Trị” giai đoạn 2019 – 2020.

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn phù hợp để thực hiện các hoạt động nói trên. Chi tiết về gói tư vấn vui lòng xem tại đây

Tư vấn quan tâm xin gửi Hồ sơ tới email phuong.voan@cdivietnam.org và Cc thuong.nguyenquang@cdivietnam.org trước ngày 7/11/2019.