en
CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt
10:11:46 01/11/2019

CDI hiện đang tìm kiếm tư vấn/một nhóm tư vấn hỗ trợ xây dựng chương trình đối thoại giữa người dân, doanh nghiệp, và chính quyền địa phương về lĩnh vực khoáng sản, trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch, và công bằng trong chia sẻ nguồn thu từ khai thác khoáng sản cấp địa phương tại tỉnh Hà Giang và Quảng Trị”.

Chi tiết về gói tư vấn vui lòng xem tại đây.

Ứng viên quan tâm, xin gửi Hồ sơ tới Võ An Phương, email: phuong.voan@cdivietnam.org trước ngày 7/11/2019.