en
CDI tìm kiếm nhà thầu xây dựng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao
16:03:21 04/03/2019

CDI hiện đang tìm kiếm một nhà thầu xây dựng các hạng mục phụ trợ cho hệ thống nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt tại Nhà màng – hệ thống nông nghiệp công nghệ cao.

Yêu cầu đối với nhà thầu và mô tả về gói thầu có thể xem tại đây.

Nhà thầu quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển cho Ms. Nguyễn Trang, cán bộ dự án CDI, email: trang.nguyenthi@cdivietnam.org, điện thoại: 0974 911 252.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 05/04/2019.