en
CDI tìm kiếm chuyên gia/nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá hiệu quả Kinh tế tập thể
13:03:48 06/03/2020

CDI hiện đang tìm kiếm một chuyên gia/một nhóm chuyên gian thực hiện “Đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020- trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”.

Yêu cầu đối với chuyên gia và mô tả về gói tư vấn có thể xem tại đây

Ứng viên quan tâm vui lòng nộp Hồ sơ ứng tuyển cho Ms. Lê Tình, cán bộ dự án CDI, email: tinh.leut@cdivietnam.org, điện thoại: 0379273073

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 16/03/2020.