en
CDI tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm
14:07:16 07/07/2019

CDI đang tìm kiếm Chuyên gia Tư vấn, giám sát đơn vị áp dụng tiêu chuẩn VietFarm cho Chương trình Phát triển toàn diện.

Yêu cầu chi tiết đối với gói tư vấn xem tại đây.

Mọi đề xuất về phương pháp, kế hoạch, năng lực và mức kinh phí thực hiện xin gửi về email: trang.nguyenthi@cdivietnam.org  trước ngày 20 tháng 07 năm 2019