en

Chưa được phân loại

Báo cáo thường niên của CDI năm 2020 (CDI Annual Report 2020)
CDI tuyển dụng tư vấn thực hiện Khảo sát tình hình thực thi Luật tiếp cận thông tin tại Hà Giang và Quảng Trị
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện
Hội thảo xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng nhóm tự chủ và bền vững
Tư vấn điều hành hội thảo đánh giá cuối kỳ
Tìm Tư vấn/Nhóm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn
CDI tìm kiếm nhà thầu xây dựng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao
Tìm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn cho việc thực hiện UNGP ở Việt Nam.
Tìm Tư vấn đánh giá thực hiện tiêu chuẩn lao động trong ngành điện tử
Chương trình Giải thưởng VietFarm: Nhà nông trách nhiệm, Nông nghiệp bền vững, Nông sản chất lượng