en

Chưa được phân loại

Tìm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn cho việc thực hiện UNGP ở Việt Nam.
Tìm Tư vấn đánh giá thực hiện tiêu chuẩn lao động trong ngành điện tử
Chương trình Giải thưởng VietFarm: Nhà nông trách nhiệm, Nông nghiệp bền vững, Nông sản chất lượng
TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐẦU KÌ CỦA DỰ ÁN NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM
VietFarm thông báo tuyển sinh các lớp dạy nghề
Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong giám sát Ngân sách Nhà nước”
CDI tìm kiếm Nhóm tư vấn để đánh giá tác động của Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới
Tập huấn “Phát triển nông nghiệp bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” tại Đăk Nông
CDI tuyển dụng Tư vấn thực hiện nghiên cứu Cơ chế chính sách về cung cấp thông tin cho người sản xuất nông sản hướng tới xuất khẩu
CDI tuyển Tư vấn Đánh giá, rà soát các quy định của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch hoá thông tin trong khai khoáng