en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tuyển dụng thực tập sinh cho chương trình Quản trị tốt
CDI tuyển dụng thực tập sinh chương trình Quyền lao động
CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho chương trình Phát triển toàn diện
CDI tìm kiếm Chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI)
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện
CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn xây dựng và thực hiện Video clip
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng chương trình và hỗ trợ sự kiện
CDI tìm kiếm Trợ giảng đào tạo Khởi nghiệp Nông nghiệp
CDI tìm kiếm tư vấn đào tạo về Truy xuất nguồn gốc
CDI tìm kiếm tư vấn đào tạo Khởi nghiệp Nông nghiệp