en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tuyển dụng tư vấn Tập huấn “Tiếp cận thông tin”
CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông
CDI tuyển dụng Chuyên gia Truyền thông
CDI tìm kiếm cá nhân/ đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán
CDI tuyển Cộng tác viên Hỗ trợ tư vấn Pháp luật
CDI tuyển cộng tác viên dự án
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
CDI tuyển dụng Cộng tác viên chương trình VietFarm
CDI tuyển tư vấn đánh giá và xây dựng hệ thống hợp chuẩn, công nhận chất lượng của tiêu chuẩn VietFarm
CDI tuyển dụng tư vấn phát triển App hỗ trợ Công nhân ngành may mặc và điện tử