en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tuyển dụng Cán bộ Dự án và Cán bộ Truyền thông (Deadline: 25/5/2018)
CDI Tuyển tư vấn truyền thông
CDI tuyển dụng Tư vấn chủ đề Phát triển toàn diện
CDI tuyển dụng- Tháng 9/2017
CDI tuyển dụng- Tháng 8/2017
CDI tuyển dụng-Tháng 7/2017
CDI tuyển dụng-tuần 4,tháng 6/2017
CDI tuyển dụng Tư vấn chủ đề Phát triển toàn diện (deadline: 20/5/2017)
Tin tuyển dụng tháng 10
Tin tuyển dụng tháng 7/2015