en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tuyển dụng một số vị trí tư vấn truyền thông về app cho người lao động
CDI tuyển dụng tư vấn thực hiện khóa tập huấn TOT cho công nhân nòng cốt
CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp điện tử thực hiện các hoạt động đối thoại xã hội
Tuyển sinh lớp dạy nghề chuyển giao công nghệ Canh tác nông nghiệp theo hướng công nghệ cao
CDI tìm kiếm tư vấn đánh giá và xây dựng hệ thống hợp chuẩn, công nhận chất lượng của tiêu chuẩn VietFarm
CDI tìm kiếm chuyên gia Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn VietFarm
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng khuyến nghị cho nghị định Tổ chức đại diện người lao động
CDI tìm kiếm tư vấn phát triển cơ sở dữ liệu Điều kiện làm việc và Sức khỏe
CDI tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính