en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tìm kiếm chuyên gia Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn VietFarm
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng khuyến nghị cho nghị định Tổ chức đại diện người lao động
CDI tìm kiếm tư vấn phát triển cơ sở dữ liệu Điều kiện làm việc và Sức khỏe
CDI tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
CDI tuyển dụng Cán bộ dự án chương trình Phát triển toàn diện
CDI tuyển dụng cộng tác viên cho Chương trình Tiêu chuẩn VietFarm
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng tài liệu truyền thông
CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm
CDI tìm kiếm chuyên gia tư vấn thiết kế video