en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm
CDI tìm kiếm chuyên gia tư vấn thiết kế video
CDI tìm kiếm tư vấn chiến lược Liên minh BTAP
CDI tìm kiếm chuyên gia/nhóm chuyên gia thực hiện đánh giá hiệu quả Kinh tế tập thể
CDI tuyển dụng thực tập sinh cho chương trình Phát triển toàn diện
CDI tuyển dụng thực tập sinh cho chương trình Quản trị tốt
CDI tuyển dụng thực tập sinh chương trình Quyền lao động
CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho chương trình Phát triển toàn diện
CDI tìm kiếm Chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI)
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện