en

Cơ hội nghề nghiệp

CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông
CDI tuyển dụng Chuyên gia Truyền thông
Tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án
CDI tìm kiếm cá nhân/ đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
CDI tuyển dụng tư vấn phát triển App hỗ trợ Công nhân ngành may mặc và điện tử
CDI tiếp tục tuyển dụng Thực tập sinh cho VietFarm to Table Network.
CDI tiếp tục tuyển dụng cộng tác viên Kinh doanh và Phát triển thị trường cho VF2TN
CDI tuyển dụng Thực tập sinh cho VietFarm to Table Network.
CDI tuyển dụng cộng tác viên Kinh doanh và Phát triển thị trường cho VietFarm to Table Network