en

Chúng tôi lên tiếng

TRIỂN LÃM ONLINE: 80%
Trò chuyện cùng chuyên gia với chủ đề: “Minh bạch Ngân sách ở Việt Nam: Khoảng cách giữa chính sách và nhu cầu thực tiễn”