en

Tin hoạt động

CDI: Bước đầu tham gia vận động chính sách khu vực ASEAN
Hội thi “Rung chuông vàng 2015” tại khu công nghiệp Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Tuyên bố chung Hội nghị ANROEV 2015
Hội nghị quốc tế ANROEV 2015 “Kiểm soát bệnh nghề nghiệp và cải thiện an toàn vệ sinh lao động”
Triển lãm ảnh “Lao động xa nhà: Cuộc sống của tôi – Câu chuyện của tôi”
Hội thảo đối tác quý 3 tại Tam Đảo Vĩnh Phúc
Lợi ích của bộ tiêu chuẩn BSCI
Hiệu quả từ một chương trình phối hợp
Đã có “một địa chỉ” dành cho người lao động
Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội