en

Tin hoạt động

Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam
Nâng cao kiến thức xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng   
Lợi ích của bộ tiêu chuẩn BSCI
Hiệu quả từ một chương trình phối hợp
Đã có “một địa chỉ” dành cho người lao động
Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Hội nghị đối thoại tham vấn ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Lao động (sửa đổi) và Luật Công đoàn (sửa đổi) tại tỉnh Vĩnh Phúc
Dự án: Vận động xây dựng môi trường lao động lành mạnh và vệ sinh tại các làng nghề ở tỉnh Bắc Ninh vì quyền lợi của Phụ nữ, trẻ em và người lao động