en

Tin hoạt động

Ra mắt WE CHECK – ứng dụng hỗ trợ người lao động  tự đánh giá điều kiện làm việc & chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp
“Doanh nghiệp càng lớn, mức độ thực hành kinh doanh có trách nhiệm càng cao”
Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
Thực trạng thu nhập của lao động trong ngành may mặc tại Việt Nam và giải pháp hướng tới mức lương đủ sống
Nhiều tổ chức đã đưa ra khuyến nghị cho Bộ luật lao động sửa đổi
Hội nghị thường niên lần thứ 6 của Diễn đàn An sinh Xã hội châu Á (AROSP)
Khởi động Cuộc thi Photovoice: Ngày làm việc an toàn
Khởi động khảo sát trực tuyến dành cho nữ công nhân ngành may 
Các nạn nhân yêu cầu Công bằng tại Hội nghị ANROEV 2017