en

Các dự án LB

Dự án “Tăng cường bảo vệ quyền cho lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc”
Dự án “Hòa nhập kinh tế – xã hội của lao động nữ tại các khu công nghiệp vùng ven đô ở Việt Nam”
Dự án “Tăng cường thông tin & Thúc đẩy kiểm soát bệnh nghề nghiệp – An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Việt Nam”
Dự án “Bảo vệ quyền của người lao động nhập cư”
Danh sách dự án chương trình Quyền lao động
Thúc đẩy và bảo vệ quyền của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam
Nâng cao kiến thức xã hội cho lao động nữ nhập cư tại các khu công nghiệp của Hải Phòng