en

Các câu chuyện

Anh Lường Văn Hùng – trưởng nhóm trách nhiệm, dám nói dám làm
Làm trưởng nhóm tuy vất vả, nhưng lại là công việc thực sự có ý nghĩa
“Thuyền trong vũng cạn”
“Tuổi 20 trong nhà máy”