en

Tin hoạt động

Hội thảo “Khuyến nghị sửa đổi Dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước” ngày 30/12/2014
Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các công cụ giám sát xã hội nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình và phát triển bền vững
Cuộc thi ảnh “Góc nhìn người đóng thuế” – một khởi đầu thành công
“Tập huấn và triển khai giám sát đánh giá công trình đầu tư công áp dụng công cụ kiểm toán xã hội” tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Hội nghị tổng kết 3 năm dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương hướng tới xoá đói giảm nghèo bền vững huyện Đak Mil”
Nghiên cứu về tài chính vi mô và sự tiếp cận tin dụng của người nghèo ở nông thôn sau khi Việt Nam gia nhập WTO
Nghiên cứu và vận động chính sách về phát triển, thương mại và giảm nghèo
Sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên
Hỗ trợ quản lý địa phương hướng tới xóa đói giảm nghèo bền vững tại huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông
Nâng cao năng lực cho các nhóm dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin và bảo đảm an ninh lương thực tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình