en

Tin hoạt động

Tập huấn về ngân sách công dân cho Liên minh minh bạch ngân sách
Hội thảo “Công bố Chỉ số công khai ngân sách 2015 và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách”
Lễ trao giải cuộc thi ảnh “khai thác khoáng sản vì sự phát triển bền vững”
Hội thảo “Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân vào quản lý NSNN” tại tỉnh Quảng Trị
Thanh niên hưởng ứng Chương trình “Công khai minh bạch dưới góc nhìn thanh niên”
Đối thoại chính sách về thách thức của hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể
Tham vấn ý kiến người dân về việc thực hiện nghị quyết của HĐND Tỉnh về dịch vụ thú y – khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư – khuyến công cơ sở và kinh tế tập thể
Hội thảo “Doanh nghiệp Khai Khoáng và Trách nhiệm xã hội với cộng đồng”
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lược Liên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”
Công bố báo cáo chỉ số công khai ngân sách 2015 (OBI 2015)