en

Tin hoạt động

Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại thành phố Hồ Chí Minh
Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại Hà Nội
Tham vấn kết quả “Khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI) thí điểm tại Quảng Trị”
Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”
Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”
Hội thảo “Xây dựng sáng kiến thúc đẩy công khai, minh bạch Ngân sách Nhà nước”
Hoạt động “Tham vấn mức độ hiểu biết và hài lòng của người dân về phí, lệ phí và các khoản đóng góp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.
Toạ đàm “Công khai minh bạch Ngân sách Nhà nước”
Tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị
Khóa tập huấn chuyên sâu về Quản lý Tài chính công cho trẻ em (PF4C)