en

Tin hoạt động

Hội nghị Tổng kết Thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Tọa đàm: Góp ý Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2022 – Khả năng đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019
Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019
Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn, tỉnh Hà Giang
Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai xã Mậu Duệ và Minh Sơn (Hà Giang) về khai khoáng
Báo cáo MOBI 2018
Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)
Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018