en

Tin hoạt động

Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai xã Mậu Duệ và Minh Sơn (Hà Giang) về khai khoáng
Báo cáo MOBI 2018
Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)
Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018
Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Hà Giang
Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động chính sách”
Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đối thoại với Vụ ngân sách Bộ Tài chính về Dự thảo NSNN 2019
THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CẤP TÀI CHÍNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ  DỰA TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI QUẢNG TRỊ
Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa Bình và Quảng Trị
CUỘC THI “GÓC NHÌN CÔNG DÂN VỀ DỰ THẢO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019”