en

Tin hoạt động

Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa Bình và Quảng Trị
CUỘC THI “GÓC NHÌN CÔNG DÂN VỀ DỰ THẢO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019”
Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong giám sát Ngân sách Nhà nước”
Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều tiến bộ về công khai ngân sách
Khi người dân hào hứng giám sát ngân sách và đầu tư công
Trò chuyện cùng chuyên gia với chủ đề: “Minh bạch Ngân sách ở Việt Nam: Khoảng cách giữa chính sách và nhu cầu thực tiễn”
Hội nghị: “Quản lý nợ công ở Việt Nam – Thực trạng và các khuyến nghị chính sách”
Chuyến trao đổi kinh nghiệm về công khai minh bạch ngân sách tại Croatia
Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại thành phố Hồ Chí Minh
Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại Hà Nội