en

Tin hoạt động

Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)
Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018
Liên minh Khoáng sản báo cáo tình hình thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại Hà Giang
Tập huấn “Xây dựng chiến dịch truyền thông trên MXH cho vận động chính sách”
Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) đối thoại với Vụ ngân sách Bộ Tài chính về Dự thảo NSNN 2019
THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CẤP TÀI CHÍNH CHO TRẠM Y TẾ XÃ  DỰA TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI QUẢNG TRỊ
Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới tại Hòa Bình và Quảng Trị
CUỘC THI “GÓC NHÌN CÔNG DÂN VỀ DỰ THẢO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2019”
Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong giám sát Ngân sách Nhà nước”
Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều tiến bộ về công khai ngân sách