en

Tin hoạt động

Tọa đàm “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trong giám sát Ngân sách Nhà nước”
Chỉ số Công khai ngân sách (OBI) của Việt Nam: Việt Nam chưa có nhiều tiến bộ về công khai ngân sách
Khi người dân hào hứng giám sát ngân sách và đầu tư công
Trò chuyện cùng chuyên gia với chủ đề: “Minh bạch Ngân sách ở Việt Nam: Khoảng cách giữa chính sách và nhu cầu thực tiễn”
Hội nghị: “Quản lý nợ công ở Việt Nam – Thực trạng và các khuyến nghị chính sách”
Chuyến trao đổi kinh nghiệm về công khai minh bạch ngân sách tại Croatia
Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại thành phố Hồ Chí Minh
Hội thảo tham vấn “Báo cáo Ngân sách nhà nước dành cho công dân” tại Hà Nội
Tham vấn kết quả “Khảo sát công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI) thí điểm tại Quảng Trị”
Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”