en

Quản trị tốt

Danh sách các dự án chủ đề Quản trị tốt
Vận động về Luật Ngân sách Nhà nước 2015 (Liên minh BTAP) đã được Quốc hội thông qua ngày 25.6.2015
Kiến nghị hoàn chỉnh dự thảo Nghị định của Chính phủ về ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương gắn với dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết  số 387/2003/NQ-UBTVQH11
Khuyến nghị về Luật tiếp cận thông tin (BTAP phối hợp cùng PPWG)
Tham vấn nhu cầu thông tin về ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tại tỉnh Quảng Trị
Khóa tập huấn chuyên sâu về Quản lý Tài chính công cho trẻ em (PF4C)
Người dân tỉnh Quảng Trị tham gia đánh giá về thực hiện nghị định của HĐND tỉnh về khuyến nông – lâm – ngư, thú y và kinh tế tập thể.
Hội thảo “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và xây dựng chiến lượcLiên minh minh bạch Ngân sách (BTAP)”
Tuyển chuyên gia, tư vấn để hỗ trợ cho Trung tâm phát triển và hội nhập thực hiện tham vấn về các loại thuế, phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Thông báo tuyển dụng tư vấn hỗ trợ thực hiện tham vấn về ngân sách công dân