en

Tin hoạt động

Khóa học Đào tạo về nông nghiệp bền vững và Tiêu chuẩn VietFarm dành cho các nông dân nhỏ miền núi phía Bắc
VietFarm thông báo tuyển sinh các lớp dạy nghề
Tập huấn “Phát triển nông nghiệp bền vững trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” tại Đăk Nông
Lễ ra mắt tổ hợp tác sản xuất chè sạch Mường Do
Hội thảo tham vấn nghiên cứu chính sách phát triển cà phê bền vững