en

Phát triển toàn diện

GIỚI THIỆU CHUNG
Nông dân sản xuất nhỏ, phụ nữ, trẻ em là những thành phần dễ bị tác động bởi các chính sách hội nhập và toàn cầu hóa của nhà nước. Với mong muốn xây dựng một xã hội công bằng, mọi người đều được tham gia đóng góp và hưởng lợi cho sự phát triển, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã có những hoạt động hướng đến thúc đẩy quá trình tăng quyền năng cho nhóm người dễ bị tổn thương để họ có cơ hội tham gia trong quá trình phát triển. Với cách tiếp cận hướng đến Phát triển toàn diện, CDI có các hoạt động can thiệp như khuyến khích trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng đến thương mại công bằng cho mọi người trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa; đảm bảo công bằng, bình đẳng về các cơ hội tiếp cận với thị trường, tài nguyên và môi trường pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

VietFarm trao tặng 150 suất rau củ hữu cơ tới hộ nghèo huyện Đông Anh – Hà Nội
Tổng kết dự án hỗ trợ những người sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu
Dự án: “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam”.
CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho chương trình Phát triển toàn diện
Lễ trao Giải thưởng VietFarm 2019
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện
Các sản phẩm VietFarm tham gia Hội chợ nông sản và nông nghiệp OCOP các tỉnh Tây Nguyên
Tập huấn Khởi nghiệp Nông Nghiệp bền vững VietFarm
Mời tham gia khóa tập huấn
Giải thưởng VietFarm 2019