en

Chúng tôi làm gì

Các sản phẩm VietFarm tham gia Hội chợ nông sản và nông nghiệp OCOP các tỉnh Tây Nguyên
Photobook Hình của người tàng hình
Tập huấn Khởi nghiệp Nông Nghiệp bền vững VietFarm
Báo cáo MOBI 2018
Mời tham gia khóa tập huấn
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
Tập huấn Truyền thông Thị giác cho Vận động chính sách (VĐCS)
Hội thảo công bố Chỉ số công khai Ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) 2018
Hội thảo “Tham vấn và Chia sẻ các khuyến nghị đối với dự thảo Bộ luật lao động sửa đổi”
Giải thưởng VietFarm 2019