en

Chúng tôi làm gì

Thay nhận thức, đổi cuộc đời
Hội nghị Tổng kết Thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
Tọa đàm “Đánh giá điều kiện làm việc qua góc nhìn người lao động – Cơ hội hợp tác giữa Tổ chức xã hội & Công đoàn”
CDI tổ chức tập huấn về Đối thoại xã hội cho Doanh nghiệp và Công đoàn
Dự án DGD – 5 năm kết nối và đổi thay
CDI tổ chức tập huấn “Thúc đẩy môi trường làm việc hòa nhập” tại Công ty Tinh Lợi
82 doanh nghiệp tham gia tập huấn về Bộ Luật Lao động 2019
BTAP gửi Quốc hội bản Khuyến nghị cho Dự thảo Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2022
Tọa đàm: Góp ý Dự thảo Ngân sách Nhà nước năm 2022 – Khả năng đáp ứng mục tiêu an sinh xã hội
Ra mắt WE CHECK – ứng dụng hỗ trợ người lao động  tự đánh giá điều kiện làm việc & chăm sóc sức khỏe nghề nghiệp