en

Chúng tôi làm gì

Dự án: “Thúc đẩy chuỗi giá trị nông sản nông nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam”.
CDI tuyển dụng Chuyên gia tư vấn cho chương trình Phát triển toàn diện
Lễ trao Giải thưởng VietFarm 2019
CDI tuyển dụng chuyên gia tư vấn xây dựng clip cho chương trình Phát triển toàn diện
Đối thoại giữa Chính quyền, Doanh nghiệp và Người dân tại hai xã Mậu Duệ và Minh Sơn (Hà Giang) về khai khoáng
Các sản phẩm VietFarm tham gia Hội chợ nông sản và nông nghiệp OCOP các tỉnh Tây Nguyên
Photobook Hình của người tàng hình
Tập huấn Khởi nghiệp Nông Nghiệp bền vững VietFarm
Báo cáo MOBI 2018
Mời tham gia khóa tập huấn