en

Chúng tôi làm gì

CDI hỗ trợ khẩn cấp người lao động di cư bị ảnh hưởng bởi covid-19
Giảm xếp hạng MOBI 2020 vì vấn đề kỹ thuật tại thời điểm khảo sát, Ngân hàng Nhà nước lên tiếng
Công bố trực tuyến chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan trung ương (MOBI) năm 2020: Kết quả không có sự cải thiện.
Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2020: Vẫn còn dư địa cải thiện
CDI hưởng ứng tháng hành động vì An toàn, vệ sinh lao động 2021
“Doanh nghiệp càng lớn, mức độ thực hành kinh doanh có trách nhiệm càng cao”
Báo cáo “Sáng kiến hỗ trợ về an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19”
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019
Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019