en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI tuyển dụng Cán bộ dự án chương trình Phát triển toàn diện
TRIỂN LÃM ONLINE: 80%
THÔNG BÁO: tạm ngừng làm việc trực tiếp tại văn phòng CDI kể từ ngày 1/4/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19
CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm
CDI tìm kiếm Chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI)
CDI tìm kiếm Tư vấn hoặc Nhóm tư vấn xây dựng tài liệu và tập huấn cho Quyền Lao động
CDI tìm kiếm Tư vấn thực hiện Infographic clip cho Quyền Lao động
CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn xây dựng và thực hiện Video clip
CDI tìm kiếm tư vấn tập huấn truyền thông cho Chương trình Quyền Lao động
CDI tìm kiếm Tư vấn cho Chương trình Quản trị tốt