en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI tìm kiếm chuyên gia Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn VietFarm
CDI tìm kiếm tư vấn xây dựng khuyến nghị cho nghị định Tổ chức đại diện người lao động
CDI tìm kiếm tư vấn phát triển cơ sở dữ liệu Điều kiện làm việc và Sức khỏe
CDI tiếp tục tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính
CDI tuyển dụng Cán bộ dự án chương trình Phát triển toàn diện
TRIỂN LÃM ONLINE: 80%
THÔNG BÁO: tạm ngừng làm việc trực tiếp tại văn phòng CDI kể từ ngày 1/4/2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19
CDI tuyển dụng Điều phối viên chương trình VietFarm
CDI tìm kiếm Chuyên gia tư vấn thực hiện khảo sát Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI)