en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

Tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và nâng cấp website
THÔNG BÁO: Tạm ngừng làm việc trực tiếp tại Văn phòng CDI từ ngày 26/7/2021 để phòng dịch Covid-19
Sáng kiễn hỗ trợ về an sinh – xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Mời thầu: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản
CDI tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án
CDI tuyển tư vấn xây dựng mô hình Edufarm
CDI tuyển dụng tư vấn Tập huấn “Tiếp cận thông tin”
CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông
Báo cáo thường niên của CDI năm 2019
CDI tuyển dụng Chuyên gia Truyền thông