en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI tuyển dụng Tư vấn chương trình “Truyền thông – Tư vấn Pháp luật Lao động”
CDI tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
CDI tuyển nhóm tư vấn hỗ trợ cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP
Tư vấn xây dựng trang tin về các chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng khó khăn   bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
CDI tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế phần mềm kế toán
Tuyển dụng đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và nâng cấp website
THÔNG BÁO: Tạm ngừng làm việc trực tiếp tại Văn phòng CDI từ ngày 26/7/2021 để phòng dịch Covid-19
Sáng kiễn hỗ trợ về an sinh – xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Mời thầu: Cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản
CDI tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án