en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

CDI tuyển dụng tư vấn Tập huấn “Tiếp cận thông tin”
CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông
Báo cáo thường niên của CDI năm 2019
CDI tuyển dụng Chuyên gia Truyền thông
Tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án
CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Báo cáo thường niên năm 2019 của Mạng lưới Di cư khu vực Mekong
Hội thảo công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019
Lễ công bố Chỉ số công khai ngân sách (OBI) Việt Nam và Chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương (MOBI) năm 2019
Giám sát đầu tư cộng đồng với công trình kênh mương thôn Lũng Vầy, xã Minh Sơn, tỉnh Hà Giang