en

Các tin khác

Tin tức liên quan đến hoạt động của tổ chức, tin tuyển dụng…

Chuyên gia/Nhóm chuyên gia thực hiện Tập huấn Xây dựng thông điệp, kế hoạch truyền thông  và thực hiện chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội
Chuyên gia/Nhóm chuyên gia thực hiện Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách Bộ (MOBI) 2018
Chuyên gia Xây dựng Bộ câu hỏi tổng hợp – giải đáp thắc mắc về giám sát cộng đồng trong khai khoáng
Chuyên gia xây dựng và tổng hợp Câu chuyện điển hình  trong Khai thác khoáng sản
Tìm chuyên gia/ tư vấn để Xây dựng sổ tay hướng dẫn Giám sát cộng đồng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
Tìm tư vấn xây dựng tài liệu hướng dẫn cho việc thực hiện UNGP ở Việt Nam.
Tìm Tư vấn đánh giá thực hiện tiêu chuẩn lao động trong ngành điện tử
Tuyển dụng:  Điều phối viên Chương trình Quyền Lao động
TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐẦU KÌ CỦA DỰ ÁN NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CƯ TẠI VIỆT NAM
CDI tìm kiếm Nhóm tư vấn để đánh giá tác động của Chương trình Mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới