en

Ấn phẩm truyền thông

Sổ tay: Lồng ghép giới trong lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội
Sổ tay: Bảo hiểm thất nghiệp – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế
Tờ rơi: Những điều cần biết về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Tờ rơi: Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình
Tờ rơi: Phòng chống nạn buôn bán người thông qua di cư an toàn
Thúc đẩy quyền và bảo trợ xã hội của lao động di cư tại các khu công nghiệp ở Hà Nội
Tờ gấp: Hỗ trợ quản trị địa phương tốt hướng tới xoá đói giảm nghèo bên vững tại huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
Tờ rơi: Hệ thống đào tạo kỹ thuật số về trách nhiệm xã hội
Tờ rơi: Xã hội dân sự và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt Nam
Tờ rơi: Thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động di cư tại các khu công nghiệp phía Bắc Việt Nam