en

Ấn phẩm truyền thông

Ngân sách công dân – Những điều cần biết
Báo cáo OBI 2019
Photobook Hình của người tàng hình
Báo cáo MOBI 2018
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động
Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018
Báo cáo Nông thôn mới 2018
BỘ THẺ INFOGRAPHIC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG
Báo cáo POBI 2017
Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân