en

Ấn phẩm truyền thông

Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”
Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”
Tài liệu hướng dẫn An toàn vệ sinh lao động dành cho công nhân điện tử
Thực thi các nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người
Báo cáo tóm tắt Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh POBI 2019
Khuyến nghị Thúc đẩy công khai Ngân sách tại Việt Nam
Báo cáo OBI 2019
Photobook Hình của người tàng hình
Báo cáo MOBI 2018
Hỏi Đáp về một số vấn đề trong quan hệ lao động