en
Báo cáo thường niên năm 2019 của Mạng lưới Di cư khu vực Mekong
09:09:22 22/09/2020

 

Mạng lưới Di cư khu vực Mekong (MMN) là một mạng lưới các tổ chức xã hội cam kết làm việc cùng nhau để thúc đẩy và bảo vệ quyền của người lao động di cư và gia đình họ tại Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng. Với vai trò là một mạng lưới, MMN tiến hành các hoạt động chung về vận động chính sách, giám sát thông tin, hợp tác nghiên cứu, nâng cao năng lực và liên kết mạng lưới.

Từ năm 2016, Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) đã trở thành thành viên của MMN và tham gia nhiều hoạt động của mạng lưới. Đại diện của CDI đã được bầu chọn là thành viên của Ban điều hành MMN từ năm 2018 đến nay.

MMN đã phát hành Báo cáo thường niên năm 2019  trong đó cung cấp những đánh giá tổng quan về các xu hướng và phát triển chính sách liên quan đến di cư ở Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (bao gồm Việt Nam), tóm tắt các dự án nghiên cứu hợp tác và các sáng kiến vận động chính sách của MMN trong năm 2019. Trong báo cáo này, bên cạnh các hoạt động, còn có thông điệp từ Ban điều hành MMN, trong đó có phát biểu của bà Kim Thị Thu Hà, Giám đốc Điều hành CDI, thành viên Ban điều hành mạng lưới.

Xem và tải báo cáo đầy đủ tại đây.