en
Báo cáo thường niên của CDI năm 2020 (CDI Annual Report 2020)
11:05:49 18/05/2021

Năm 2020 là năm đặc biệt quan trọng, đánh dấu 15 năm thành lập và hoạt động của CDI. Đối với một tổ chức xã hội, con số 15 năm đó hàm chứa biết bao Ước vọng – Nỗ lực – Thách thức và Tự hào! 

15 năm xây dựng Niềm tin!

15 năm không ngừng nỗ lực hướng đến một xã hội công bằng và phát triển bền vững!

15 năm hỗ trợ các cộng đồng và các nhóm lao động di cư, thanh niên, dân tộc thiểu số, phụ nữ và trẻ em gái, nông dân, các hợp tác xã và hộ sản xuất nhỏ… 

15 năm qua không chỉ là hành trình của riêng CDI mà là hành trình kết nối cộng đồng và các bên vì một tương lai tốt đẹp hơn!” 

(Bà Kim Thị Thu Hà – Giám đốc điều hành CDI)

Xem báo cái đầy đủ tại đây:
Tiếng Anh: ANNUAL REPORT CDI 2020
Tiếng Việt: BÁO CÁO NĂM CDI 2020