en
Báo cáo thường niên của CDI năm 2018 (CDI Annual Report 2018)
10:03:46 28/03/2020

Năm 2018, CDI tiếp tục triển khai các dự án và hoạt động với ba chương trình ưu tiên: Quyền lao động, Quản trị tốt và Phát triển toàn diện.

Trải qua một năm nỗ lực không ngừng, với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, các đối tác quốc tế và đối tác địa phương, các cơ quan Nhà nước, các Liên minh/mạng lưới, các đơn vị nghiên cứu, báo chí – truyền thông…, đặc biệt là sự ủng hộ của cộng đồng, CDI đã đạt được một số kết quả như tóm tắt trong báo cáo này.

Đọc báo cáo đầy đủ tại các link dưới đây:

Tiếng Việt

Tiếng Anh