en
Báo cáo CDI 2017
11:01:23 05/01/2019

Trong năm 2017, CDI đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai thành công nhiều hoạt động hỗ trợ, vận động chính sách và xây dựng năng lực tập trung chính ở ba mảng chương trình: Quản trị tốt, Quyền lao động, và Phát triển toàn diện. Ba mảng chương trình hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau cùng với phương pháp tiếp cận đa dạng đã tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển chung của xã hội, cũng như cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là những người thuộc nhóm yếu thế.

Người đọc sẽ tìm thấy ở Báo cáo thường niên năm 2017 này những câu chuyện thay đổi, cùng CDI gặp gỡ chính những cá nhân đã tìm thấy tiếng nói của bản thân, tích cực yêu cầu đảm bảo quyền của mình và những người xung quanh.

Đọc báo cáo đầy đủ tại các link dưới đây:

Tiếng Việt

Tiếng Anh