en

Author: admincdi

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam

Báo cáo Chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2015 của Việt Nam

Click here to download Bao cao OBI 2015 Vietnam

Xem Thêm

Ngân sách Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Ngân sách Nhà nước của dân, do dân, vì dân

Click here to download: NSNN cua dan – do dan – vi dan

Xem Thêm

Nhóm nòng cốt tại Quảng Trị – “Cái gì thấy sai là mình hỏi!”

Nhóm nòng cốt tại Quảng Trị – “Cái gì thấy sai là mình hỏi!”

Thay đổi từ không đến có – Chị Hồ Thị Nghĩa đã tự tin chất vấn Đại biểu HĐND xã về ngân sách để làm đường bê tông liên thôn chỉ sau một thời gian ngắn tham gia dự án. Trước đây, chị vẫn nghĩ những kiến thức về ngân sách nhà nước tưởng chừng […]

Xem Thêm

Anh Lường Văn Hùng – trưởng nhóm trách nhiệm, dám nói dám làm

Anh Lường Văn Hùng – trưởng nhóm trách nhiệm, dám nói dám làm

Anh Hùng nhận trách nhiệm trở thành trưởng nhóm của nhóm Sum họp mới được gần 1 năm cho đến khi dự án kết thúc, bởi trưởng nhóm cũ chuyển đi chỗ khác. Bản thân anh Hùng cũng là người mới hoàn toàn, từ quê Sơn La đến Nam Sách, Hải Dương tìm việc. Thời […]

Xem Thêm

Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

Tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

Sáng ngày 31/03 năm 2017, tập huấn “Vai trò giám sát của các tổ chức và cộng đồng dân cư với công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản” đã diễn ra tại thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Tập huấn được thực hiện bởi Chi cục Bảo […]

Xem Thêm

Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

Hội thảo “Phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và phí bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản”

“Việc họp cộng đồng là một trong những nội dung để chúng tôi xem xét trong quá trình thẩm định, đánh giá tác động môi trường.” Nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng các chính sách phù hợp và tăng cường quản trị hiệu quả hoạt động […]

Xem Thêm

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”

Dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách nhà nước”

Nhà tài trợ: UNICEF Việt Nam Đơn vị thực hiện: Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP), CDI là đơn vị điều phối Thời gian: 1/8/2016- 30/11/2016 – gia hạn đến 20/2/2017 Ngân sách: 36.890 USD Mục tiêu chung: Nâng cao năng lực cho các CSO và thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách […]

Xem Thêm

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”

Dự án “Thúc đẩy công khai, minh bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”

Đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU) Đơn vị tiếp nhận tài trợ trực tiếp: Oxfam Các đơn vị thực hiện bao gồm: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI); Trung tâm Trung tâm nâng cao năng lực cộng đồng (CECEM); Trung tâm hành động Phát triển vì Cộng đồng (ACDC);Hội đồng […]

Xem Thêm

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” 

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình vì sự phát triển bền vững” 

Nhà tài trợ : Oxfam Hong Kong Địa bàn: tỉnh Quảng Trị Thời gian: 02/2014- 11/2014 Tổng ngân sách: 922.410.000 VNĐ Mục tiêu: Thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của người dân trong công tác lập kế hoạch, thực thi, giám sát dịch vụ công, đầu tư công và chi tiêu công, góp phần […]

Xem Thêm

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình và quản trị tốt cho giảm nghèo bền vững ở huyện Dak Mil, tỉnh Đăk Nông” 

Dự án “Tăng cường trách nhiệm giải trình và quản trị tốt cho giảm nghèo bền vững ở huyện Dak Mil, tỉnh Đăk Nông” 

Nhà tài trợ: Đại sứ quán Ailen-Hà Nội Địa bàn: Đak Mil, Đak Nông Thời gian: 2011-2014 Tổng ngân sách: EUR 289.000 Mục tiêu: Góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững và công bằng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số của huyện Đak Mil,  tỉnh Đak Nông Các kết quả: Kết quả […]

Xem Thêm