en

Author: admincdi

Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”

Bản tóm lược chính sách: “Phân bố và sử dụng Ngân Sách Nhà Nước trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2017-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025”

Bản tóm lược thảo luận chính sách dựa trên kết quả của “Hội thảo Ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã – Khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai” do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT; Liên minh […]

Xem Thêm

Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”

Báo cáo đánh giá: “Hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020 – Trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong quá trình xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương (NSTW) cho phát triển KTTT, HTX được Trung ương bố […]

Xem Thêm

CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông

CDI tuyển Chuyên gia/Cán bộ truyền thông

CDI hiện đang tiếp tục tuyển dụng vị trí Chuyên gia/Cán bộ truyền thông. Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại 0243 538 0100 Xem chi tiết về gói tuyển dụng tại đây. Hạn cuối ứng tuyển: Ngày 31/01/2021.

Xem Thêm

Báo cáo thường niên của CDI năm 2019

Báo cáo thường niên của CDI năm 2019

  “Trong  năm 2019, CDI đã hỗ trợ hàng nghìn công nhân trong các nhà máy hiểu rõ hơn về quyền của họ và trao quyền cho họ thông qua tập huấn và đào tạo để yêu cầu thực hiện các quyền đó cùng với sự tham gia của công đoàn. CDI cũng đã liên […]

Xem Thêm

CDI tuyển dụng Chuyên gia Truyền thông

CDI tuyển dụng Chuyên gia Truyền thông

CDI hiện đang tuyển dụng 01 chuyên gia truyền thông. Xem thông tin chi tiết về gói tuyển dụng tại đây. Các ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: hr@cdivietnam.org hoặc liên hệ số điện thoại: 0243 538 0100 Hạn cuối nhận hồ sơ: Ngày 10/1/2021

Xem Thêm

Tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án

Tuyển Chuyên gia về Giới kiêm Điều phối viên dự án

CDI hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên gia về Giới kiêm nhiệm vị trí Điều phối viên 2 dự án DGD & PHUNU3. Thông tin chi tiết về gói tuyển dụng vui lòng xem tại đây. Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hr@cdivietnam.org hoặc liên […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm cá nhân/ đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán

CDI tìm kiếm cá nhân/ đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống tài chính kế toán

Căn cứ Quy chế tài chính của tổ chức, nhằm đảm bảo các yêu cầu về quản lý tài chính dự án của nhà tài trợ và tăng cường tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của chương trình, CDI đang tìm kiếm cá nhân hoặc đơn vị tư vấn nhằm cung cấp dịch vụ […]

Xem Thêm

CDI tuyển Cộng tác viên Hỗ trợ tư vấn Pháp luật

CDI tuyển Cộng tác viên Hỗ trợ tư vấn Pháp luật

Giai đoạn 2017 – 2021, CDI tiếp tục hợp tác với tổ chức Oxfam tại Việt Nam để thực hiện dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở […]

Xem Thêm

CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

CDI tìm kiếm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) hiện đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020. Các đơn vị có quan tâm vui lòng gửi bộ hồ sơ đề xuất có ghi rõ mức phí kiểm toán đã bao gồm VAT […]

Xem Thêm

CDI tuyển dụng tư vấn phát triển App hỗ trợ Công nhân ngành may mặc và điện tử

CDI tuyển dụng tư vấn phát triển App hỗ trợ Công nhân ngành may mặc và điện tử

Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy quyền và tiếng nói của lao động di cư, đặc biệt là lao động nữ, hướng tới đảm bảo an sinh xã hội và điều kiện làm việc tốt hơn ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương”, Trung tâm Phát triển và Hội […]

Xem Thêm