en
Tìm Tư vấn thiết kế sản phẩm truyền thông cho Chương trình Quyền lao động
15:10:39 13/10/2019

CDI hiện đang tìm kiếm Tư vấn Thiết kế các ấn phẩm truyền thông liên quan đến chủ đề thúc đẩy giao tiếp và đối thoại hiệu quả tại doanh nghiệp, bao gồm 1 quyển số tay và 2 tờ rơi.

Thông tin chi tiết về gói Tư vấn và yêu cầu đối với Tư vấn vui lòng xem tại đây.

Tư vấn quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ tới Nguyễn Thị Ngọc, Cán bộ dự án: Emaiil: nguyenthi@cdivetnam.org. SĐT: 098.666.0604 trước ngày 10/11/2019.